Standplaner

Lækker lille underrubrik

Standplaner

Standplanerne for HL13 vil blive lagt på løbende i takt med, at de er klar.

Den samlede standplan og oversigtskort finder du her.

Arealet er delt op i sektioner. Klik derfor på billedets sorte tekster for at se den enkelte
sektions nøjagtige standplan samt fotos af arealet.

Udstillingsarealet omfatter ca. 20 ha med Jernbjerggårdens park, befæstede arealer, fælledgræs, brakmarker, arealer med pyntegrønt, naturområder og marker til græspleje, gravning og jordflytning. Der er derfor mange gode muligheder for at vise forskellige maskiner, redskaber, belægningstyper og terræninventar samt for at demonstrere aktuelle plantefaglige temaer og planteskoleprodukter. Se luftbillede af arealet.

 

Content2